Десета Национална конференция за редки болести 2019:
Десета Национална Конференция за Редки Болести 2019

14 септември 2019 г. (събота)
Конгресен център на Международен панаир - Пловдив

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

8:30 - 17:30 Регистрация
9:30 - 10:00 Официално откриване
10:00 - 12:00 Пленарна сесия
 
 • проф. Румен Стефанов:
  Редките болести в България
 • г-н Владимир Томов:
  Постижения и предизвикателства пред хората с редки болести
 • Dr. Steven Groft (USA):
  International collaboration for rare diseases
 • Dr. Domenica Taruscio (Italy):
  Undiagnosed Diseases Network International
 • Dr. Edmund Jessop (UK):
  Rare disease: experience in England 2002 - 2018
12:00 - 13:30 Обедна пауза
13:30 - 15:30 НАУЧНА СЕСИЯ 1
(ЗАЛА СТРУМА)
НАУЧНА СЕСИЯ 2
(ЗАЛА БЪЛГАРИЯ)
Модератори:
проф. Людмила Матева
проф. Радка Тинчева


проф. Жанет Грудева:
Хемостаза - науката днес са иновациите утре
проф. Георги Михайлов:
Предизвикателството - Редките заболявания
проф. Стефан Горанов
Болести на леките вериги
доц. Валерия Калева:
Вродени тромбоцитопении
проф. Людмила Ангелова:
Медицинската генетика във Варна - настояще и бъдеще
13:30-14:30 GlaxoSmithKline
(спонсорирана научна сесия)
Пулмонална артериална хипертония - терапевтични възможности

Модератор:
проф. Атанас Баталов:

Лектори:
доц. Мариела Генева: ПАХ и системна склероза
д-р Саркис Калустян: ПАХ - диагностициране и лечение
14:30-15:30 GENESIS PHARMA
(спонсорирана научна сесия)

Лектори:
проф. Ивайло Търнев: Ранна диагностика на фамилната транстиретинова амилоидоза
д-р Стайко Сарафов: Новостите в лечението на фамилната транстиретинова амилоидна полиневропатия
15:30 - 16:00 КАФЕ ПАУЗА ПОСТЕРНА СЕСИЯ 1
16:00 - 18:30 НАУЧНА СЕСИЯ 3
(ЗАЛА СТРУМА)
НАУЧНА СЕСИЯ 4
(ЗАЛА БЪЛГАРИЯ)
Модератори:
доц. Валерия Калева
проф. Людмила Ангелова


доц. Мария Стаевска:
Наследствен ангиоедем в България: 47 години по-късно
проф. Ива Стоева:
Актуални аспекти при диагнозата и проследяването на пациенти с рекомбинантен растежен хормон
проф. Радка Тинчева:
Проблеми при децата с редки болести след навършване на 18 годин
проф. Алексей Савов: Ехографски маркери през бременността при микроделеционни синдроми
проф. Людмила Матева:
Какво ново при вродените метаболитни заболявания на черния дроб
проф. Анна Кънева:
Синдром на Ди Джордж-(22q11.2 мироделеционен
диндром) - гледната точка на детския кардиолог
РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ В ИМУНОЛОГИЯТА

проф. Елисавета Наумова: Първични имунни дефицити в България - постижения и предизвикателства
проф. Угур Озбек (Турция): Молекулярен фон на ПИД в Турция
проф. Марта Балева: Редки заболявания с имунна етиопатогенеза
проф. Мариана Мурджева: CD4+ идиопатична лимфоцитопения - играта на имунната система в отсъствие на ХИВ/СПИН
д-р Н. Иванов: Цитокинов профил при пациенти с общ вариабилен имунен дефицит - характеристика и терапевтично повлияване
19:30 ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ С НАГРАЖДАВАНЕ ПО СЛУЧАЙ 15-ГОДИШНИНАТА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ И ЛЕКАРСТВА СИРАЦИ В БЪЛГАРИЯ

Следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно за програмата.

 
Copyright © 2019 • www.raredis.org • Всички права запазени